פורטל ההוקי הישראלי – Hockey in Israel

20 May
2222 views
0 Comments

Rishon Le Tzion adults/juniors roller hockey game

Pickup game

Event details

Contact event manager

Tickets details

  • Ticket missing
Register

Book your tickets

It seems the ticket you added for this event is no more exists.
Thank you Kindly

Rishon Le Tzion adults/juniors roller hockey game

Rishon Le Tzion roller rink

Monday, 21:00 to 23:00
20/05/2024

000000

Arkady Karasin

+972-54-4777066

https://www.facebook.com/arkkar

Organizer's other events

Rishon Le Tzion adults/juniors roller hockey game

Rishon Le Tzion roller rink

Monday, 21:00 to 23:00
20/05/2024

Paid with Paybox app via the attached link

Like2Be Ltd

Yitzhak Rabin 6 Beer Yaakov

PRINT

Amateur adult inline hockey 4 on 4 game. 
Level: average. Most times there are 2 or less lines.
Price to play: one-time 20 ILS or monthly fee 45-60 ILS.
Price to watch: FREE.
Payment link: https://payboxapp.page.link/wDg42dRvwUNBuKHD6
Occurs almost every Monday in the Sports Park in front of the Cinema City Mall in Rishon Le Tzion 

24Aug

Learn Online Businesses with James

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras euismod dignissim lectus sed venenatis. Vestibulum pharetra tincidunt leo non feugiat. Proin ut neque dolor. Nulla tempor nisl a eros ...
Continue Reading
24Aug

Classified Ads Content Writing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras euismod dignissim lectus sed venenatis. Vestibulum pharetra tincidunt leo non feugiat. Proin ut neque dolor. Nulla tempor nisl a eros ...
Continue Reading