תנאי פתיחה וניהול חנות בזירת ההוקי

הסכם שימוש בזירת מסחר “הוקי מרקט” באתר hockey.co.il (להלן” האתר” או “הזירה”) בין בעלת הזירה – חברת לייק טו בי בע”מ (להלן: “החברה”) לבין המוכר ______ (להלן: “המוכר”) אשר מעוניין לפתוח חנות עצמאית בזירה (להלן: “החנות”) בכפוף לתנאים המופיעים במסמך זה או במסמכים המצורפים אליו (להלן: “ההסכם”).

 1. פרטי המוכר יופיעו בפרופיל החנות והמוכר מתחייב כי הינם תקינים מלאים ונכונים, לרבות פרטי ההתקשרות המלאים
 2. המוכר מתחייב למלא בחנות במקום המיועד את תנאי השירות, מדיניות המשלוחים, מדיניות החנות, ההחזרות והזיכויים, תוך עד 7 ימי עסקים מפתיחת החנות. המדיניות תחייב את המוכר בפני הלקוחות הרוכשים ישירות בחנות או פונים למוכר בעקבות הביקור בחנות (להלן: “הלקוח”)
 3. המוכר מצהיר כי הינו בעל תיק במס הכנסה, ומנהל ספרי חשבונות כחוק.
 4. החברה מספקת למוכר פלטפורמה פרסומית וטכנולוגית להצגה, ניהול ומכירת המוצרים ללקוחות, תמורת עמלה מכל מכירה שבוצעה הן באתר והן בעקבות חשיפת הלקוח לחנות המוכר באתר. (להלן: “העמלה” או “עמלת המכירה”)
 5. המוכר מצהיר כי מוצרים שיציע בחנות תקינים, איכותיים, וידאג לפרסם מידע מדויק לגבי המוצרים, לרבות התיאור, התמונות, המידות והמצאותם במלאי.
 6. המוכר יהיה אחראי לספק את המוצר והשירות המלא ללקוח, לרבות האחריות, השירות והמענה לפניות, אספקה והחזרות
 7. החברה תוכל להציע למוכר בהסכמתו שירותי קידום המוצרים או החנות שלו הן בזירה והן מחוצה לה, כגון קידום ממומן, חברתי או אורגני תמורת תשלום חד פעמי שו שוטף (להלן: ” שירותי קידום”) אשר יתומחרו ויסוכמו בין הצדדים בהתאם להיקף ומהות הקידום
 8. גובה עמלת המכירה יסוכם בין הצדדים או באופן גורף לכל המוצרים או לפי קטגוריות שונות של מוצרים או פר מוצר ותעודכן באתר ובהתכתבות בין הצדדים במייל/וואטסאפ
 9. סוגי העסקאות והחיוב
  א. כשהלקוח ביצע הזמנה באתר ושילם באמצעות הסליקה עם כרטיס האשראי שהתקבלה ע”י החברה (להלן: “עסקת און ליין באשראי”)
  ב. כשהלקוח ביצע הזמנה באתר אך בחר לשלם בהעברה, באפליקציה או במזומן ישירות לספק (להלן: “עסקת און ליין ישירה”)
  ג. כשהלקוח לא ביצע הזמנה באתר, אלא פנה למוכר בטלפון או בפניה דרך האתר, בעכבות חשיפה למוצר באתר , ושילם ישירות למוכר (להלן: “עסקת אופליין”)
 10. למען הפר ספק, החברה תהיה זכאית לעמלת מהעסקה של הלקוח שהגיע העקבות הפרסום באתר, גם אם המכירה והתשלום יתבצע מחוץ לאתר בדרך ישירה בין המוכר לבין הלקוח.
 11. תיעוד העסקאות:
  א. עסקאות און ליין מכל סוג מתועדות באתר באופן אוטומטי וניתן לעקוב אחריהן, תוך עדכון הסטטוס שלהם בהתאם לסטטוס אספקת המוצר.
  למוכר גישה מלאה במסגרת ניהול החנות ויוכל לראות בבירור את סך העסקאות שבוצעו בחנות שלו.
  ב. עבור עסקאות האופליין וגם עסקאות האון ליין ישירות, הצדדים ינהלו דוח GOOGLE SHEETS הנגיש לשניהם (להלן: “הדוח:”) והמוכר מתחייב לידע את החברה על כל מכירה ולתעד את העסקה בדוח בציון פרטי הלקוח, גובה העסקה וסך העמלה המגיעה לחברה, בהתאם לתנאים שסוכמו מראש והסכומים שהתקבלו מהלקוחות.
 12. תשלומי העמלה או הסכומים המגיעים למוכר:
  בעסקאות און ליין באשראי החברה תפריש למוכר את הכספים שנגבו מהלקוח בניכוי ההוצאות כדלקמן: מע”מ, עמלת סליקה 1.5% בתשלום בכ.אשראי או 3.5% אם נסלק דרך פייפל, סכום העמלה של הזירה, עלויות קידום (אם הוזמנו ע”י המוכר), עלות המשלוח במידה והמשלוח בוצע ע”י החברה
  ב. בעסקאות אופליין ובעסקאות און ליין ישירות המוכר ישלם לחברה את סך העמלות המצטבר מדי חודש לפי הדוח כאמור
 13. מועד התשלום:
  תוך עד 2 ימי עסקים מיום קבלה בפועל של הכספים מעסקאות און ליין (בד”כ תוך יום עסקים) החברה תעביר למוכר את חלקו המגיע לו מהעסקה בניכוי ההוצאות כאמור.
  לעסקאות האופליין התשלום יבוצע ע”י המוכר לחברה אחת לחודש, עד ה-5 לחודש, לפי סך העסקאות שנצברו לפי הדוח.
 14. בעסקאות האון ליין הישירות ובעסקאות האופליין בהן המוכר קיבלת כסף ישירות מהלקוח, הפקת חשבונית המס ו/או הקבלה באחריות המוכר, ישירות מול הלקוח.
 15. צורת התשלום
  א. בעסקאות האון ליין הסכום המגיע למוכר ישולם לחשבון הבנק שלו או דרך אפליקציית ביט/פייבוקס לבחירתו.
  ב. בעסקאות אחרות בהן חייב המוכר לשלם לחברה בגין העמלות , ישלם בהעברה לחשבון הבנק של החברה בבנק 12, סניף 637, חשבון 288033 או בפייבוקס למספר הטלפון הנייד 052-6630620
 16. כל צד יוכל לקזז את התשלומים שמגיעים לו מהסכום שהוא חייב לצד שני במועד התשלום.
 17. כנגד כל תשלום שיתבצע ע”י מי מהצדדים, יהיה חייב הצד השני להפיק חשבונית מס קבלה ולהגיש תוך עד 7 ימי עסקים לאחר קבלת התשלום
 18. מדיניות הביטולים והזיכויים
  א. המוכר יהיה אחראי לקבל את המוצרים מהלקוח כדי לאפשר זיכוי, במסגרת מדיניות הביטולים אליה התחייב בחנות שלו
  ב. החברה מוותרת על עמלות מכירה המגיעות לה מעסקאות שבוטלו או מוצרים שהוחזרו וזוכו
  ג. בעסקת און ליין באשראי, עמלת הסליקה שהחברה ספגה תשולם ע”י המוכר
  ד. היה והאתר או החברה ביצעו ומימנו את המשלוח, עלות המשלוח תיספג ע”י הלקוח או המוכר
 19. ביטול וזיכוי עסקאות און ליין באשראי
  א. אחרי קבלת המוצר המוכר יחזיר לחברה את הכספים שקיבל מהחברה בגין המוצר, בתוספת עמלת הסליקה, בין 1.5% ל-3.5%, תלוי בסולק.
  ב. תוך 2 ימי עסקים אחרי קבלת הכספים חברה תדאג לבצע זיכוי מול ספק הסליקה, אשר יחייב אותה בסכום העסקה כולל עמלת הסליקה, אשר תמומן ע”י המוכר כאמור.
  כלומר הלקוח יקבל את מלוא כספו לכרטיס האשראי ישירות מחברת הסליקה, והמוכר יחזיר לחברה את סך הסכומים שקיבל בתוספת עמלת הסליקה.
  ג. העסקה תעודכן בחנות ובאתר בסטטוס “בוטל”
  ד. אם המוכר מעוניין שהלקוח יספוג את עמלת הסליקה, ידאג לציין זאת במדיניות הזיכויים מראש ויגבה מהלקוח את גובה עמלת הסליקה או דמי הביטול באופן ישיר.
 20. ביטול וזיכוי עסקאות האופליין ועסקאות האון ליין הישירות
  א. אחרי החזרת המוצר המוכר יזכה את הלקוח בתשלום שקיבל ממנו בכל דרך שמקובלת עליהם
  ב. המוכר יעדכן בדוח של העסקאות האופליין כי העסקה בוטלה ועמלת המכירה תתבטל
 21. הקפאה זמנית של החנות
  למוכר תהיה אפשרות להקפיא את החנות ולהוריד אותה זמנית מהאתר, עם זאת הדבר לא ימנע יתחשבנות בין הצדדים על העסקאות שבוצעו וטרם הוסדר התשלום בגינן.
 22. הגנת הצרכן והקניין הרוחני
  המוכר מצהיר כי הוראות חוק הגנת הצרכן התשמ’א 1981- ידועות לו והוא מתחייב לפעול על פיהן, לרבות כל הנוגע לזכויות הצרכן ל”ביטול עסקת מכר מרחוק”. המוכר יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק הנובע מהפרת הוראות חוק הגנת הצרכן על ידו, ויפצה וכן ישפה את החברה על כל דרישה או תביעה שתוגש נגדה ע”י לקוח שרכש מוצר בחנות של המוכר, מכל סיבה שהיא
 23. המוכר מתחייב כי בהפעלת החנות לא יפר זכויות צד ג’, לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קנייניות אחרות.
 24. המוכר יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק הנובע מהפרה של זכויות היוצרים, סימני מסחר, זכויות קנייניות אחרות, ויפצה את החנות על כל דרישה או תביעה שתוגש נגדה בעניין זה
 25. המוכר מתחייב שלא להשתמש בחנות על מנת לפרסם תוכן שגוי, לא מדויק, מטעה,משמיץ או שיש בו כדי הוצאת דיבה. כמו כן מתחייב המוכר לא למכור בחנות שירותי מין או שירותים לא חוקיים ע”פ דיני מדינת ישראל, לרבות חוק העונשין התשל”ז 1977 ופקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש), התשל”ג 1973-3.19 .
 26. המוכר מאשר כי אם יתרשל במילוי או יפר איזו מהוראות הסכם זה, או אם לא יספק מוצר שרכש הלקוח בחנות תוך פרק זמן סביר ובהתאם לתנאי השירות שהתחייב בפני הלקוח, החברה תהיה רשאית להוריד את המוצר ו/או החנות של המוכר באופן מידי מהאתר
 27. מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש
  א. המוכר מצהיר כי קרא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של החברה המופיעים בתחתית האתר והבין את תוכנם.
  ב. המוכר מצהיר כי הוא מתחייב לפעול בהתאם להוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הנ”ל.
  ג. המוכר מצהיר כי ידוע לו שתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות עשויים להתעדכן מעת לעת, עפ”י שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
  ד. החברה מתחייבת לעדכן את הלקוח בכל שינוי בנ”ל באמצעות הודעה בדוא”ל
  ה. על אף האמור לעיל, הלקוח מצהיר כי הוא מבין שעל אחריותול התעדכן בהתאם ולקרוא הודעות אלו בנוגע לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המופיעים באתר, והוא מתחייב לעשות כן, ולפעול בהתאם להם.
 28. משך ההסכם:
  החנות תפעל לתקופה בלתי מוגבלת כל עוד הצדדים לא הודיעו אחד למשנהו על הפסקת ההסכם, או הפרו אותו ולא תיקנו תוך 7 ימי עסקים.
 29. הפסקת ההסכם
  א. בכל עת הצדדים רשאים להפסיק מיידית את ההסכם עם הודעה כתובה.
  ב. עם הפסקת ההסכם החנות תרד מהאוויר
  ג. אף על הירידה מהאוויר המוכר מחויב לספק את אספקת כל המוצרים שנמכרו, שולמו וטרם סופקו ללקוחות
  ד. הצדדים יערכו התחשבנות סופית בינהם ויתבצע תשלום היתרה למי מהצדדים הזכאי ליתרה, תוך 7 ימי עסקים מקבלת הסכומים מהלקוחות או ממועד סיום ההתקשרות, המאוחר מבינהם.
 30. כל מחלוקת בין הצדדים ינסו לפתור בינהם ברוח טובה, ובמידה ולא הצליחו, יפנו לבורר בלתי תלוי המקובל על 2 הצדדים. היה ולא צלח נסיון של הבורר, יפנו לבית משפט השלום בתל אביב.